ข่าวภาระกิจสำนัก

 50,991 total views

ยกระดับ OTOP ด้วย วทน.” อว. สัญจร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทย

(6 – 7 พฤศจิกายน 2562) ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วย วทน. (กิจกรรม OTOP สั […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นท […]

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ ของบริษัทสยามคูโบต้า ฟาร์มนำร่องการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ฟาร์มต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ ของบริษัทสยามคูโบต้าฟาร์มนำร่องการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ นวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ใช้งบลงทุนไปแล้ว 30 ล้านบาท เปิดเป็นทางการภายในเดือนสิงหาคม 2563 หวังขายโซลูชั่นพร้อมเครื่องจักรกลการเกษตร สร้างรายได้ปี 2563 หวังเป็นฟาร […]

วันนี้ พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทาวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้สังกัด อว. และหน่วยงาน เครือข […]