วันนี้ พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทาวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

4 เยาวชนไทย ได้ทุนไปศึกษาดูงาน นาซ่า
##ประกาศรับสมัครงาน##

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้สังกัด อว. และหน่วยงาน เครือข่าย อว. ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เป็นการรับทราบแนวทางการนำ วทน. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) และนอกจากนี้ยังเป็นการหารือแนวทางการบูรณาการงานด้าน วทน. เพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการระดับภาค ภาคเหนือ ประกอบด้วย โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพในพื้นที่ภาคเหนือ และ โครงการการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมสุขภาพตามวิถีล้านนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง

 2,109 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *