การติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดทำงบประมาณ
11/12/2018
บันทึกการตรวจรับการซื้อ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
11/12/2018

การติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันที่ 26 มกราคม 2561 – คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ลงพื้นที่กลุ่มเลี้ยงปลานิล-ปูดำ บ้านบางใหญ่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หนึ่งในลูกข่ายของหมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จากการลองผิดลองถูกมากว่า 2 ปี สู่การได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในด้านการจัดการฟาร์มให้ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ได้แก่ ลูกชิ้น ไส้กรอก เคยปลา และมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูป การพัฒนาลูกพันธุ์ปลา การจัดการคุณภาพน้ำ การเตรียมบ่อเลี้ยง การป้องกันโรคสัตว์น้ำ ทำให้สามารถเพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับลูกข่าย 3 แห่ง ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล ต.บางจาก อ.เมือง กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลา ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร ทั้งในเรื่องการจัดการฟาร์ม การตรวจคุณภาพปลาก่อนส่งขาย การตลาด ทำให้มีอัตราการรอด คุณภาพ และมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งเกิดเป็นเครือข่ายที่ช่วยลดต้นทุนในการซื้ออาหารเป็นต้น

 495 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *