การติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

การจัดงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561
ประกาศผลพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศษฐกิจชุมชน ประจำปี 2561 (ภายใต้แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี และ แผนงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) รอบที่ 1

การติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

 

หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินงานโดยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มจากการเป็นลูกข่าย หมู่บ้านปลาดุก โดยมีความสนใจด้านอาหารสัตว์ และมีการพัฒนาต่อยอดเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ ที่เน้นการเลี้ยงไก่ เป็ด และแพะ เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์ไก่ พันธุ์ศรีวิชัย ให้มีคุณภาพสูงขึ้น โตเร็ว มีอัตราการแลกเนื้อสูง เทคโนโลยีด้านสูตรและการผลิตอาหารสัตว์ปีกอินทรีย์ เทคโนโลยีการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงเป็ดและไก่ การจัดการบัญชีรายรับ-รายจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น และเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะโดยเครือข่ายความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เนื่องจากมีความปลอดภัยในการบริโภค 

นอกจากนี้มีการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเป็นฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรทั้งหมด 18 ฐาน โดยมีฐานการเรียนรู้ที่ 19 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือ การล่องแพบ้านวังหอน

ปัจจุบันมีลูกข่ายที่เป็นกลุ่มเลี้ยงไก่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ต.เขาโร อ.ทุ่งสง ต.บางขัน อ.บางขัน ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด โดยสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารไก่อินทรีย์ แนะนำด้านการตลาด และขยายพันธุ์ไก่พันธ์ุศรีวิชัย ส่งให้ลูกข่ายนำไปต่อยอดอีกด้วย

 479 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *