ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มว. จัดอบรมการใช้งานเทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่รังสีอย่างถูกวิธี

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีภายใต้หัวข้อ “การใช้งานเทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่รังสีอย่างถูกวิธี” ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม บรรยายให้ความรู้โดย ดร.นฤดม  นวลขาว รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) ฝ่ายนโยบาย […]

ดร.สุวิทย์ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “COVID-19: THE GLOBAL NEW REALITY” ในงาน (AOWC-2020) ผ่านระบบ ZOOM CONFERENCE

(28 พฤษภาคม 2563) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality” สำหรับการประชุมที่ระดมผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศกับงาน ASAIHL Online World Congress 2020 (AOWC-2020) ผ่านระบบ Zo […]

อว. MOU กับ 19 มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤต COVID-19 นำร่อง 8 กลุ่มสาขาอาชีพ ด้วยงบประมาณ 14 ล้านบาท

อว.ทำ MOU กับ 19 มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤต COVID-19 ครอบคลุม 9 ทักษะใน 12 สาขาอุตสาหกรรม นำร่องใน 8 กลุ่มสาขาอาชีพ ด้วยงบประมาณ 14 ล้านบาท คาดจะพัฒนาได้กว่า 3,000 คน ในปี 63           วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิท […]

รมว.อว. ประชุมหารือบทบาทของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ การใช้นวัตกรรมฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เข้าร่วมประชุมหารือการมอบนโยบายบอร์ด ต่อ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โครงการ พ.ร.ก. เงินกู้ของ อว. การใช้นวัตกรรม เพื่อการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ ณ ห้อ […]