ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

🔸🔹กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคเหนือ” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸🔹

🔸🔹กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคเหนือ” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸🔹   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่าย […]

🔸กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคกลางและตะวันออก” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸

🔸กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคกลางและตะวันออก” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸   วันที่ (31 มกราคม 2562) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย […]

⚙️ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

⚙️ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค กลุ่มภาคใต้ (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  โดย (7 […]

🔸กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่สงขลา จัดประชุมทบทวนแผน วทน. ปี 62 เพื่อเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีกลุ่มภาคใต้ นำเสนอโครงการและบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สู่เป้าหมายทั่วประเทศ🔸

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา /กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค (พ.ศ.2561 – 2564)” ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อทบทวนกรอบแนวทา […]