⚙️ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

🔸กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคกลางและตะวันออก” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸
🔸กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่สงขลา จัดประชุมทบทวนแผน วทน. ปี 62 เพื่อเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีกลุ่มภาคใต้ นำเสนอโครงการและบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สู่เป้าหมายทั่วประเทศ🔸

⚙️ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค กลุ่มภาคใต้ (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  โดย (7 กุมภาพันธ์ 2562) ได้มีการบรรยายเรื่อง “การติดตามผลการดำเนินโครงการนำ วทน. สู่ภูมิภาค เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ด้วยระบบ CMO และ GMAP”

เพื่อใช้ในการให้บริการระหว่างผู้ทำเทคโนโลยีกับผู้รับบริการให้คำปรึกษา โดยนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเรื่อง “แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน” โดยนายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ให้แก่เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี และคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา

     

 79,784 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *