ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอวช. ร่วม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คิกออฟ “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย” ชูกลไก “TIPA” เป็นเครื่องมือเปลี่ยนความฝันสู่นโยบายที่จับต้องได้

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) ผลักดันนโยบายนวัตกรรมสังคม เชิญบุคลากรตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ระดมสมอง Kick off โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมือ […]

สอวช. เผยผลสำรวจผลกระทบที่ภาคเอกชนได้รับจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ปิ๊งไอเดีย ต่อยอดข้อมูลทำ SME TRANSFORMATION – ด้านแนวทาง RESKILL / UPSKILL ผ่านฉลุย พร้อมส่งต่อ สป.อว. เดินเครื่องเต็มสูบ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สํานักงานปลัดกระทรวง อว. – สอวช. เผยผลสำรวจผลกระทบที่ภาคเอกชนได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สอวช. ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกร […]

อว. ลงพื้นที่การพัฒนาสร้างห้องอบระบบลมร้อน สำหรับถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติ ณ จ.สุราษฎร์ธานี

 7,282 total views

ป้องกันไว้ ก็ไม่ผิด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID- 19

 1,496 total views