ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามหาผลงานนวัตกรรม จากนวัตกรรุ่นเยาว์ทั่วประเทศ โครงการ Thailand Innovation Awards 2023

ตามหาผลงานนวัตกรรมจากนวัตกรรุ่นเยาว์ทั่วประเทศ!!.โอกาสของผู้สร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่ มาถึงแล้ว !!!! โครงการ Thailand Innovation Awards 2023 (TIA2023) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา และอาชีวะ ที่มีผลงานนวัตกรรมอยู่ แล้วต้องการพัฒนาเพื่อส่งประกวดให้เป็นสุดยอดนวัตกรรม !!.กลับมาอีกครั้งกับค่าย STEA […]

รมว.อว. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน “ธัชวิทย์” สู่การเพิ่มศักยภาพของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่าคลื่นลมของกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว., ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว., ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว […]

การแสดงผลงานและประกวดผลงานที่ได้รับการพัฒนา ในโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย” (การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนา และอีสานด้วยนวัตกรรม) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 กลุ่มประสานเครือข่าย อว.ในภูมิภาค (ปค.) โดยนายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ ปค. ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดและคัดเลือก ผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ้าทออีสาน และผ้าทอล้านนา ภายใต้โคร […]

นิทรรศการประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ฯ” ณ โรงเรียนวัดคลองยอ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 คลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.) นำหน่วยผลิตมวนเพชฌฆาต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บริการ และผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ภายในกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบ […]