ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ธันวาคม 2565 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องจักร โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของภาคผลิตและบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

โครงการพัฒนา : เครื่องการจัดเรียงแบบอัตโนมัติ แบบประหยัดพื้นที่ผู้พัฒนา : ว่าทีร้อยตี เจตนพรัตน์ สมผิว บริษัท อีเทอร์นอลไรส์ ออโตเมชั่น จำกัด หลักการทำงานของเครื่อง : การออกแบบเป็นการดัดแปลง ให้ใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศ โดยประสิทธิภาพมีความแม่นยำและสามารถหยิบชิ้นงานได้หลากหลาย และมีต้นทุนในการดูแลรัก […]

5 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ของโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ของโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนา : เครื่องล้าง – หั่นมะระขี้นกเพื่อ […]

8 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาพร้อมระบบล้างอัตโนมัติ

8 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาพร้อมระบบล้างอัตโนมัติ พัฒนาโดย อาจารย์ชินภัทร ธุระการ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกร […]

อว. ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 Northern Agri CMU Expo 2022 พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 Northern Agri CMU Expo 2022 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่า […]