ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราฐานหน้ากากอนามัย เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 ตามมาตรฐาน มอก. 2424-2562 และ มอก. 2480-2562” วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. หัวข้อการบรรยายช่วงที่ 1 โดย คุณพิเช […]

จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีพุทธศ […]

สป.อว. MTEC มทส. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบำบัดมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามด้วยลมร้อน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 8 เม.ย. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี พร้อมด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม “โครงการพัฒนาระบบบำบัดมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามด […]

อว. จับมือสมาคมเครื่องจักรกลไทย สร้างต้นแบบเครื่องจักรกลหลากหลายสาขา ลดภาระผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ

วันที่ 27 เมษายน 2565 : นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการ สร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า” โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางว […]