ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “แพลตฟอร์มระบบยืนยันตัวตนและจัดการสถานที่ด้วย AI อัจฉริยะ”

เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม  2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน  ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “แพลตฟอร์มระบบยืนยันตัวตนและจัดการสถานที่ด้วย AI อัจฉริยะ” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สถาบันไทย-เยอรมัน ณ  อ.เมือง จ.ชลบุรี ภายใต […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “เครื่องจ่ายสารละลายด้วยเทคโนโลยีแบบ Inline Injection”

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน  ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “เครื่องจ่ายสารละลายด้วยเทคโนโลยีแบบ Inline Injection” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท ยูนิกซ์คอน จำกัด ซึ่งถูกติดตั้งเพื่อนำไปใช้งานให้แก่ บริษัท สป […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “ระบบสายพานลำเลียงเข้าสู่เครื่องรีดผ้าพร้อมการจัดเก็บผ้า

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “ระบบสายพานลำเลียงเข้าสู่เครื่องรีดผ้าพร้อมการจัดเก็บผ้า และส่งมอบ” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ ซัพพลาย ซึ่งถูกติดตั้งเพื่อนำไปใช […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “การพัฒนาเครื่องทอดระบบสุญญากาศสำหรับผลิตภัณฑ์หมูยอทอดกรอบ”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “การพัฒนาเครื่องทอดระบบสุญญากาศสำหรับผลิตภัณฑ์หมูยอทอดกรอบ” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท ดีไลท์ 88 จำกัด ซึ่งถูกติดตั้งเพื่อนำไปใช้งานให้แก่ บริษัท […]