765 total views

ดร.สุวิทย์ เปิดการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

(30 มกราคม 2563) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว […]

นายเพิ่มสุข (หน.ผตร.อว.) เปิดงานโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (IGNITE PLUS)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สถาบันอาหารและสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศความสำเร็จ โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (IGNITE PLUS) โดยได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. (หน.ผตร.อว.) เป็ […]

เตรียบพบกับ “IGNITE PLUS” งานที่ยกระดับสินค้า OTOP สิ่งทอและอาหาร ให้ช้อป ชม ชิม อย่างจุใจ กับสินค้าภูมิปัญญาไทยจากทั่วประเทศ

พร้อมร่วมลุ้น Big Surprise จากกิจกรรมภายในงาน พิเศษ!!! 29 ม.ค. 63 พบกับ มินิแฟชั่นโชว์ จาก “ฟ้าใส – ปวีณสุดา ดรูอิ้น” และ เหล่านางแบบจาก The face Thailand � ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 63ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โซน Indoorศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์  759 total views

สวทช. จับมือร่วมกับ มจธ. และ มจพ. อบรมบรรจุภัณฑ์สำหรับ SME หนุนศักยภาพ สร้างกำไร รายได้เติบโต

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ บางแสน จ.ชลบุรี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหา […]