6,964 total views

(เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) นำโดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิคเทคโนโลยีออนไลน์ (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมรับฟังบรรยายและฝึกปฎิบัติในห […]

อว. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

 วันนี้ (11 มีนาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยมี นางสาวสุณีย์เลิศเพียรธรรม ผู […]

ดร.สุวิทย์ รมว.อว. แนะแนวคิด “ประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน”

5 มีนาคม 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวบรรยายพิเศษผ่านวิชา (8 – 2) สภาวะแวดล้อมภายในประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับความมั่นคงของชาติ ในหัวข้อ “ประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน” ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) & […]

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สุวิทย์ รมว.อว. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งที่ประเทศไทย และหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

วันนี้ (4 มีนาคม 2563) H.E. Mr. Allan McKinnon PSM เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งที่ประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2562 และหารือความร่วมมือ ด้ […]