4,332 total views

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (์New Business Startups)#2

โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (New Business Startups : NBS)#2 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์2. เพื่อให้สินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้วยทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ไปสู่ตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ 1. […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “กระบวนการผลิตแบบสมาร์ทในการพาสเจอร์ไรซ์อุตสาหกรรมนม ด้วยระบบ SCADA & IOT”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “กระบวนการผลิตแบบสมาร์ทในการพาสเจอร์ไรซ์อุตสาหกรรมนม ด้วยระบบ SCADA & IOT” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สถาบันไทย-เยอรมัน และถูกติดตั้งเพื่อนำไปใช้งาน ณ […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “เครื่องควบคุมความตึงเทปแบบอัตโนมัติ”

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน  ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “เครื่องควบคุมความตึงเทปแบบอัตโนมัติ” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท ซีเอชดับบลิว ออโตเมชั่น จำกัด ซึ่งถูกติดตั้งเพื่อนำไปใช้งานให้แก่ บริษัท นีโอ อินเตอ […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “การพัฒนาเครื่องทอดระบบสุญญากาศสำหรับผลิตภัณฑ์หมูยอทอดกรอบ”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา “การพัฒนาเครื่องทอดระบบสุญญากาศสำหรับผลิตภัณฑ์หมูยอทอดกรอบ” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท ดีไลท์ 88 จำกัด ซึ่งถูกติดตั้งเพื่อนำไปใช้งานให้แก่ บริษัท […]