1,715 total views

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบแชมป์ชิงแชมป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 ณ ลานน้ำพุหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบแชมป์ชิงแชมป์ ประจำปีพุทธศักราช 2 […]

อว. จับมือสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมพัฒนาเครื่องจักรระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ

         วันที่ 30 สิงหาคม 2565 : นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า” โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศ […]

สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ กปว. ลงพื้นที่พร้อมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยเป็นการขยายผลจากต้นแบบที่พัฒนาสำเร็จแล้ว ผู้พัฒนา คือ นายสมนึก วันละ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ติดต […]

“สป.อว.จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย วิจัยพัฒนา หุ่นยนต์เอไอ และ หนูนา หุ่นยนต์ทำนา”

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกันแถลงข่าวการพัฒนา หุ่นยนต์เอไอ และหนูนา หุ่นยนต์ทำนา ซึ่งพัฒนาโดย บริษัท ที.ซี.เวลดิ้งออโตเมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวก […]