92,346 total views

นายเพิ่มสุข หัวหน้า ผตร.อว. ร่วมเปิดงาน“ASEAN SCIENCE PARK MANAGEMENT CONFERENCE 2019”

วันที่ (28 สิงหาคม 2562) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเปิดงานประชุม“การบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2019 (ASEAN Science Park Management Conference 2019)” พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงร่วมกันในการจ […]

หารือความร่วมมือด้านการศึกษา : การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

28 สิงหาคม 2562 – ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หารือร่วมกับ ผู้แทนจาก Curtin University (Professor Kavin fynn Director of Industry Engagement) เพื่อเจรจาความร่วมมือที่จะเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ซึ่ […]

จิสด้า จัดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ (THAILAND SPACE WEEK 2019) ภายใต้แนวคิด “SPACE FOR SUSTAINABLE SOCIETY” หรือ S ยกกำลัง 3 ยกระดับในการใช้ประโยชน์จากอวกาศต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ หรือ Thailand Space Week 2019 ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Space for Sustainable Society” หรือ S ยกกำลัง 3 เพื่อยกระดับใน […]

วว. ลงนาม มจพ. ร่วมกันพัฒนางานวิจัย /หลักสูตร/ ห้องปฏิบัติการ สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร การวิ […]