885 total views

ปส. นำทีมบุคลากรดูงานซินโครตรอน ดึงข้อมูลเสริมความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสี ผลักดันความร่วมมือ IAEA อัพเกรดเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) นำคณะบุคลากรศึกษาดูงานศูนย์วิจัย ซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา มุ่งทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ข้อมูลพัฒนาระบบความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสีของประเทศ พร้อมเป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAE […]

ดร.สุวิทย์ ผลักดัน มศว. เป็นต้นแบบผลิตครู

12 กันยายน 2562 : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เยี่ยมชม พร้อ […]

ทูตรัสเซีย เข้าพบ ดร.สุวิทย์ กระชับความร่วมมือด้าน อววน.

  วันนี้  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระจอมเกล้าชั้น ๔ สป.อว./นายเยฟกินี โตมีฮีน (Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทย […]

นายองอาจ ที่ปรึกษา รมว.อว. เป็นประธานเปิดงาน FI ASIA 2019 งานแสดงสินค้าส่วนผสมอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

  วันที่ (11 กันยายน 2562) ณ ห้อง GH 202 ไบเทค บางนา อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) เปิดฉากงานฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2019 หรือ Fi A […]