ทูตรัสเซีย เข้าพบ ดร.สุวิทย์ กระชับความร่วมมือด้าน อววน.

นายองอาจ ที่ปรึกษา รมว.อว. เป็นประธานเปิดงาน FI ASIA 2019 งานแสดงสินค้าส่วนผสมอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน
12/09/2019
ดร.สุวิทย์ ผลักดัน มศว. เป็นต้นแบบผลิตครู
13/09/2019

  วันนี้  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระจอมเกล้าชั้น ๔ สป.อว./นายเยฟกินี โตมีฮีน (Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการกระชับความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ระหว่างสองประเทศ โดยเบื้องต้น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการเร่งรัดการลงนามในร่างข้อตกลงความร่วมมือที่ยังคงค้างโดยเฉพาะข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสำรวจอวกาศและการใช้อวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กับ ROSCOSMOS ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอวกาศของสหพันธรัฐรัสเซีย

Resize of IMG 5424
Resize of IMG 5431
Resize of IMG 5440
Resize of IMG 5449

          นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาในสาขาอื่นๆ ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ด้านความมั่นคงทางอวกาศ (Security of Outer Space) รวมไปถึง สาขาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) เช่น Quantum Technology, Space และการพัฒนา Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy) ของประเทศ เป็นต้น

Resize of IMG 5453
Resize of IMG 5458
Resize of IMG 5466

          ในการนี้ ดร.สุวิทย์ฯ ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการขยายความร่วมมือในระดับรัฐบาลไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักศึกษา ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน รวมถึงความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยสำหรับการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และการศึกษาด้านภาษา ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาการจัดให้มีการปรุมความร่วมมือโดยเน้นสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน

Resize of IMG 5479
Resize of IMG 5482

 

 113,189 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *