148,975 total views

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ ของบริษัทสยามคูโบต้า ฟาร์มนำร่องการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ฟาร์มต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ ของบริษัทสยามคูโบต้าฟาร์มนำร่องการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ นวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ใช้งบลงทุนไปแล้ว 30 ล้านบาท เปิดเป็นทางการภายในเดือนสิงหาคม 2563 หวังขายโซลูชั่นพร้อมเครื่องจักรกลการเกษตร สร้างรายได้ปี 2563 หวังเป็นฟาร […]

รัฐมนตรีสุวิทย์ เน้นใช้ BCG MODEL เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษเรื่องอุดมศึกษาในอนาคต ภายในงาน “The Rockefeller Foundation Rich Legacy and Future Strategy” จัดโดยมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์สำนักงานภูมิภาคเอเชียประจำประเทศไทย ณ […]

อว. หารือ BRITISH COUNCIL เตรียมพร้อมยกระดับการเรียนการสอนและคุณภาพงานวิจัยไทย

2 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) /นายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย เข้าพบ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หารือในหัวข้อ “English in Higher Education” พัฒนาการเรี […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นท […]