26,063 total views

ดร.สุวิทย์ (รมว.อว.) เปิดการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 พร้อมรับยุค DIGITAL TRANSFORMATION

(11 ธันวาคม 2562) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (Educational Disruption in medical schools) การศึกษายุคใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว […]

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างรายได้เกษตรกรฐานราก” นำร่องสกลนครโมเดล เตรียมขยายผลทั่วประเทศ

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง “ปัญหาการเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมของเกษตรกร” และอภิปรายเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั […]

9 ธ.ค.62 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

💥💥 รัฐบาลไทย โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานวันต่อต้านวันคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 📌📌 จัดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การจัดแสดงนิทรรศการ ก […]

ส่งท้าย…นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด : DIALOGUE IN THE DARK” พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษ! ชวนกันมาสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจครั้งสุดท้าย

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมส่งท้าย นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด : Dialogue in the Dark” นิทรรศการจากประเทศเยอรมนี ที่นำมาจัดแสดงร่วม 10 ปี ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน ซึ่งจะจัดแสดงในเดือนธันวาคม 2562 นี้เป็นเดือนสุดท้าย พร้อมมอบ […]