Rachchanon

 1,656 total views

การติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมิน ติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ตรวจประเมินติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนโครงการผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภู […]

(ขยายเวลารับสมัคร) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค (ศวภ. ส่วนกลาง) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการ จํานวน ๓ อัตรา

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค (ศวภ. ส่วนกลาง) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการ จํานวน ๓ อัตรา 1. ตําแหน่งที่เปิดรับ : นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานประจําของ           1.1 ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศา […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561              ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงกา […]

บันทึกการตรวจรับการซื้อ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

บันทึกการตรวจรับการซื้อ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) File Name : บันทึกการตรวจรับการซื้อ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) File Type : Microsoft Word    Size : 53 KB  1,243 total views