ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561

บันทึกการตรวจรับการซื้อ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
(ขยายเวลารับสมัคร) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค (ศวภ. ส่วนกลาง) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการ จํานวน ๓ อัตรา

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561

 

           ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น

 

      บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังไฟล์เอกสารที่แนบมานี้ 

 

    images 1 Download รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวภาย ในวันที่ 27 ตุลาคม2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคส่วนกลาง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ณ จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) ณ จังหวัดชลบุรี

 

          หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว และเรียกรายชื่อในลำดับสำรองถัดไป ซึ่งรายชื่อในลำดับสำรองมีกำหนดให้ขึ้นบัญชีไว้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 1,492 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *