485 total views

29/04/2020

สกสว.ชู ‘ดิจิทัลแทร็คกิ้ง’ แยกกลุ่มเสี่ยง

สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ ​ถอดบทเรียน “ดิจิทัล แทร็คกิ้ง” แอพพลิเคชันแยกกลุ่มเสี่ยงติดโควิด ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดระบุช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเสี่ยงติดโควิดดีกว่าวิธีปกติ 50% จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาครัฐมีมาตรการการติดตามหลังพบผู้ต […]
29/04/2020

ทีเซลส์ร่วมกับศิริราชและหน่วยงานพันธมิตร นำร่องแจกหน้ากาก “WIN-Masks” ป้องกันโควิด-19

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านตู้ Vending machine จำนวน 10 จุดทั่วโรงพยาบาลศิริราช เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป #TCELSMakeEveryLifeBetter#TCELSTHAILAND#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  883 total views
29/04/2020

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ แก้วิกฤติโควิด–19 คนตกงาน ผุดโครงการ “อว. สร้างงาน 10,000 อัตรา”

📢📢 “ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ แก้วิกฤติโควิด–19 คนตกงาน ผุดโครงการ “อว. สร้างงาน 10,000 อัตรา” (วันที่ 29 เมษายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยข้าราชการ สส.สป.อว. เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย ของ ดร.สุวิทย์ เม […]
01/05/2020

มธ. อว. โชว์ศักยภาพ “THAM – UV CLEAN” ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย 100 % ช่วยเหลือแพทย์ไทยสู้ COVID – 19

30 เมษายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว “Tham – UV Clean” ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยรังสียูวีซี พร้อมประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัสได้ 100% ใน 5 นาที และใช้ซ้ำได้ขึ้นอยู่กับสภาพและประเภทของหน้ากากอนามัย บุคลา […]