“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ แก้วิกฤติโควิด–19 คนตกงาน ผุดโครงการ “อว. สร้างงาน 10,000 อัตรา”

ทีเซลส์ร่วมกับศิริราชและหน่วยงานพันธมิตร นำร่องแจกหน้ากาก “WIN-Masks” ป้องกันโควิด-19
มธ. อว. โชว์ศักยภาพ “THAM – UV CLEAN” ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย 100 % ช่วยเหลือแพทย์ไทยสู้ COVID – 19

📢📢 “ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ แก้วิกฤติโควิด–19 คนตกงาน ผุดโครงการ “อว.
สร้างงาน 10,000 อัตรา” (วันที่ 29 เมษายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยข้าราชการ สส.สป.อว.
เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย ของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ (อว.)

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ว่า กระทรวง อว. จัดทำ “โครงการ อว. สร้างงาน 10,000 อัตรา” ซึ่งจะเป็นการจ้างงานประชาชน จำนวน 10,000 คน เป็นระยะเวลา 5 เดือน มีค่าตอบแทนให้เดือนละ 9,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา อายุ และประสบการณ์การทำงาน โดยจะเริ่มโครงการในเดือน พ.ค. นี้

หน่วยงานที่จะจ้างงานสำหรับโครงการระยะ 5 เดือนนี้ จะเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 39 แห่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาทักษะควบคู่ไปกับการจ้างงาน ทักษะทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการต่อยอดหรือประกอบอาชีพในพื้นที่ที่แตกต่างกันไป เช่น ทักษะด้านการวางแผนการผลิตสำหรับเอสเอ็มอีและโอทอป การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การยืดอายุผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องมือในการผลิต การควบคุมการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ทักษะด้านการทำเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาระบบ Smart Farming การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน ทักษะด้านสาธารณสุขชุมชน หรือแม้กระทั่ง ระบบการจัดทำแผนที่พื้นที่แปลงเกษตรและทรัพยากรที่ดินป่าไม้ เป็นต้น

ดร.สุวิทย์ กล่าวสรุปว่า “โครงการ อว. สร้างงานนี้ แม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นเพียง 5 เดือน แต่จะเป็น 5 เดือนที่มีค่าหากผู้เข้าร่วมโครงการนำไปต่อยอดหรือนำทักษะที่ได้รับการจากการทำงานไปต่อยอดประกอบอาชีพใหม่ ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน พัฒนาทักษะคนในชุมชน เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยได้”

 1,680 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *