1,648 total views

11/12/2018

การติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมิน ติดตามโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ตรวจประเมินติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนโครงการผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภู […]
11/12/2018

การเงินการคลังภาครัฐ

การเงินการคลังภาครัฐ  1,593 total views
11/12/2018

บันทึกการตรวจรับการจ้าง (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

บันทึกการตรวจรับการจ้าง (ผู้ตรวจรับพัสดุ) File Name : บันทึกการตรวจรับการจ้าง (ผู้ตรวจรับพัสดุ) File Type : Microsoft Word    Size : 52 KB    1,469 total views
11/12/2018

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือภาคเอกชน สร้างต้นแบบโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอค เพื่อการผลิตในประเทศ มุ่งสู่การใช้งานจริงในระบบขนส่งสาธารณะ

 23 มกราคม 2561 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด และสมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดงานแถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ ภายใต้ “โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกร […]