41,292 total views

28/02/2020

งานเสวนา “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : พร้อมรับ พร้อมรู้ สู้พิบัติภัย (Bangkok : The Underwater)

(วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) โดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท)  ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาวิชาการ “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตรการ ในการรับมือ” โดยมี พลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดช […]
02/03/2020

วว. – สมาคมเพื่อนชุมชน – ม.ธรรมศาสตร์ เสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มเศรษฐกิจฐานต้นแบบ ร่วมขับเคลื่อนพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์…เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน และคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือภายใต้  โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากต้นแบบ ในเขตพื้นที่มา […]
04/03/2020

(เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1)

เข้าร่วมอบรม เรื่อง “อยู่ปลอดภัยกับปรมาณู สู่ผู้นำชุมชน” ในภูมิภาค ภาคเหนือ ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (ศปส.ภาคเหนือ) ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และ […]
04/03/2020

โฆษก อว. มอบกระเช้าสื่อ พร้อมเผยโปรเจกต์ ”หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19”

3 มีนาคม 2563 ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้ามอบกระเช้าสื่อแสดงความห่วงใยเนื่องในเหตุการณ์ระบาดของไวรัส covid-19 ได้แก่ ช่อง 7, ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐออนไลน์, Thai PBS, PPTVและNBT พร้อมแจกจ่ายเจลล้างมือที่ผลิตโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ […]