25,400 total views,  2 views today

18/12/2019

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “เสวนายามเช้า” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และข้อราชการในการขับเคลื่อนภารกิจจังหวัด สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

ช่วงเช้าวันนี้ (18 ธ.ค. 62) ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ในกิจกรรม “การเสวนายามเช้า” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพท […]
19/12/2019

NIA จัดการฝึกอบรม IP 101 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “สิทธิบัตรและความลับทางการค้า”

 NIA จัดการฝึกอบรม IP 101 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “สิทธิบัตรและความลับทางการค้า” เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวเปิดงาน           ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประ […]
19/12/2019

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เชื่อมโยงความเท่าเทียมระหว่างเพศ : สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

16 ธันวาคม 2562 : นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่องความเป็นสากล เชื่อมโยงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Roles of Higher Education Internationalization in Achieving Sustainable Development Goals: Gender Equality in the Tha […]
19/12/2019

###ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ###

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) และตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. 2. ตำแหน่ง นักจัดก […]