NIA จัดการฝึกอบรม IP 101 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “สิทธิบัตรและความลับทางการค้า”

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “เสวนายามเช้า” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และข้อราชการในการขับเคลื่อนภารกิจจังหวัด สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน
18/12/2019
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เชื่อมโยงความเท่าเทียมระหว่างเพศ : สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
19/12/2019

 NIA จัดการฝึกอบรม IP 101 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “สิทธิบัตรและความลับทางการค้า” เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวเปิดงาน

          ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมในอนาคต อาทิ กลยุทธ์การคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารจัดการสิทธิบัตร และการจัดการความลับทางการค้า โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายชั้นนำระดับประเทศ

          การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 90 คน แบ่งเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (IDE) ร้อยละ 91 บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 2 และสถาบันการศึกษา ร้อยละ 7

 1,959 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *