26,052 total views

12/12/2019

ดร.สุวิทย์ (รมว.อว.) เปิดการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 พร้อมรับยุค DIGITAL TRANSFORMATION

(11 ธันวาคม 2562) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (Educational Disruption in medical schools) การศึกษายุคใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว […]
13/12/2019

4 เยาวชนไทย ได้ทุนไปศึกษาดูงาน นาซ่า

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (DTAS – Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program) ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วโดยเยาวชน 4 คน ที่ได้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไ […]
13/12/2019

วันนี้ พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทาวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้สังกัด อว. และหน่วยงาน เครือข […]
16/12/2019

##ประกาศรับสมัครงาน##

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) 2) นักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) ผู้สนใจสามาร […]