920 total views

29/11/2019

อว. จัดระดมสมอง ภาครัฐ เอกชน หน่วยบริหารจัดการทุน มหาวิทยาลัย สื่อมวลขน ชูมาตรการ บีซีจีโมเดล บูรณะประเทศ ชี้เป็นหมัดเด็ดกู้วิกฤติเศรษฐกิจ เหมาะวิถีคนไทยเชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน

 (28 พฤศจิกายน 2562) โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส  – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดระดมสมองภาครัฐ เอกชน หน่วยบริหารจัดการทุน มหาวิทยาลัย สื่อมวลขน โดยชูมาตราการเร่งด่วนฝ่าวิกฤติเศรษฐกิ […]
02/12/2019

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นท […]
03/12/2019

อว. หารือ BRITISH COUNCIL เตรียมพร้อมยกระดับการเรียนการสอนและคุณภาพงานวิจัยไทย

2 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) /นายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย เข้าพบ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หารือในหัวข้อ “English in Higher Education” พัฒนาการเรี […]
04/12/2019

รัฐมนตรีสุวิทย์ เน้นใช้ BCG MODEL เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษเรื่องอุดมศึกษาในอนาคต ภายในงาน “The Rockefeller Foundation Rich Legacy and Future Strategy” จัดโดยมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์สำนักงานภูมิภาคเอเชียประจำประเทศไทย ณ […]