421 total views,  1 views today

23/09/2019

ดร.สุวิทย์ รมว.อว. ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค”

 วันนี้ (20 กันยายน 2562) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญส […]
23/09/2019

อว. ห่วงใย : ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

21 กันยายน 2562 : นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะ ลงพื่นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี และหารือร่วม อว.- ม.อุบลฯ-มรภ.อุบลฯ กับ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ. […]
24/09/2019

สวทช. คว้า 3 รางวัลในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ปี 62

(23 กันยายน 2562) ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี : ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทนสำนักงานและผู้อำนวยการ สวทช. รับมอบ 3 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี […]
24/09/2019

รองนายกฯ สมคิด กำชับ อว. และ CEA ร่วมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว

วันที่ 23 กันยายน 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) / ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เข้าร่วมการประชุม “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมฯ […]