92,337 total views

29/08/2019

นายเพิ่มสุข หัวหน้า ผตร.อว. ร่วมเปิดงาน“ASEAN SCIENCE PARK MANAGEMENT CONFERENCE 2019”

วันที่ (28 สิงหาคม 2562) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเปิดงานประชุม“การบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2019 (ASEAN Science Park Management Conference 2019)” พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงร่วมกันในการจ […]
29/08/2019

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกประกาศแจ้งเตือน เรื่อง “พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562)

นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” บริเวณทะเลจีนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 17.3 อ […]
30/08/2019

“สุวิทย์” หารือ “ระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”

วันที่ (29 สิงหาคม 2562) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมประชุมหารือเรื่อง”ระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ […]
30/08/2019

อุทยานวิทย์ภาคเหนือผลักดันนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพ ยกระดับธุรกิจไทย

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือภายใต้การสนับสนุนของ สอว. โชว์  “โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุปลูกอินทรีย์เพื่อการปลูกพืชผักในอาคาร” พร้อมชั้นวางปลูกผักภายใต้แนวคิด Eatable Furniture  หรือเฟอร์นิเจอร์ที่กินได้             วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการ […]