562 total views

05/08/2019

“สุวิทย์” นำทีมสังคายนาจัดสรรงบประมาณ ให้ก้อนใหญ่ใช้ได้ต่อเนื่องขับเคลื่อน 4 แพลตฟอร์มหลักของประเทศ ประกาศ ยืนหนึ่งต้นแบบกระทรวงปฏิรูประบบราชการ ชูมหาวิทยาลัยเป็นพลังหลักพลิกโฉมประเทศ เล็งยกเครื่องครั้งใหญ่ ด้าน สอวช. ตั้งเป้า 5 ปี งบวิจัยแตะ 1.5% ของจีดี

(2 สิงหาคม 2562) เมืองทองธานี / สำนักงานสภานโยบายการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง “การจัดลำดับความสำคัญของแผนงานเพื่อกำหนดกรอบงบประมาณด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ […]
06/08/2019

เลขาธิการ กกอ. ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

(5 สิงหาคม 2562) : ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค กรุงเทพ ในก […]
06/08/2019

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

📣📣 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่พร้อมพระฉายาลักษณ์ ธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย สก ประดับดอกไม้ และกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีเหลืองตามหน่วยงานอาคาร บ้านเรือน และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร 📍📍 ตั้งแต่ […]
07/08/2019

“นพ.ปฐม” รองปลัด อว. เปิดการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER 2019 ณ เมือง DUSSELDORF สหพันธรัฐเยอรมนี

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER 2019 ณ เมือง Dusseldorf สหพันธรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 โดยมี นพ.ปฐม สรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]