“นพ.ปฐม” รองปลัด อว. เปิดการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER 2019 ณ เมือง DUSSELDORF สหพันธรัฐเยอรมนี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
รศ.ดร.พาสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้าน วท. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประชุมหารือ เรื่องแนวทางการสร้างหลักสูตรออนไลน์ ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER 2019 ณ เมือง Dusseldorf สหพันธรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 โดยมี นพ.ปฐม สรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการประชุมฯ และให้การบรรยายพิเศษถึงโครงสร้างและภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการนี้ ศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ได้กล่าวรายงานการจัดประชุม ATPER 2019 และดร.ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้ให้การบรรยายถึงกิจกรรมต่างๆของสำนักงานฯในช่วงที่ผ่านมาซึ่งประกอบด้วยการสร้างเครือข่ายวิชาการของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (Association of Thai Professionals in European Region, ATPER) นักเรียนไทยในภูมิภาคยุโรป การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างไทยกับยุโรป การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ตลอดจนวารสารข่าวความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในในภูมิภาคยุโรป และได้บรรยายสรุปถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภูมิภาคยุโรป

  การจัดประชุม ATPER 2019 ในครั้งนี้มีผู้แทนของหน่วยงานในประเทศไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย รวมทั้งทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันพัฒนารูปแบบและแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ผลการประชุมหารือร่วมกันจักได้นำมาเป็นแนวทางการทำงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อไป
 

  สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป หรือ ATPER มาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ทั้งนี้เนื่องจากมีความสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจหลักของสำนักงานฯ อันได้แก่ การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็น Best practices จากภูมิภาคยุโรปสู่ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 611 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *