เลขาธิการ กกอ. ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

“สุวิทย์” นำทีมสังคายนาจัดสรรงบประมาณ ให้ก้อนใหญ่ใช้ได้ต่อเนื่องขับเคลื่อน 4 แพลตฟอร์มหลักของประเทศ ประกาศ ยืนหนึ่งต้นแบบกระทรวงปฏิรูประบบราชการ ชูมหาวิทยาลัยเป็นพลังหลักพลิกโฉมประเทศ เล็งยกเครื่องครั้งใหญ่ ด้าน สอวช. ตั้งเป้า 5 ปี งบวิจัยแตะ 1.5% ของจีดี
05/08/2019
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
06/08/2019

(5 สิงหาคม 2562) : ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค กรุงเทพ

ในการประชุมจัดให้มีการอภิปรายเรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม” โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง / ศาสตราจารย์อานัฐ ตันโช / ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล และรองศาสตราจารย์อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ เป็นผู้ร่วมอภิปราย           

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการในการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยกำหนดให้ผลงานวิชาการรับใช้สังคมเป็นผลงานอีกประเภทหนึ่งสำหรับใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผลงานดังกล่าว เป็นผลงานที่ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ โดยที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่พบว่ามีการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้อยมากเมื่อเทียบกับผลงานทางวิชาการประเภทอื่น

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อผลักดันให้คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จัดทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมและนำมาใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม ขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการรับใช้สังคม มาให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมได้อย่างถูกต้อง.

 902 total views,  2 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *