702 total views

25/04/2019

กระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกิจกรรม พิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16.00 น. ณ.พระลานพระราชวังดุสิต รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม พิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด […]
26/04/2019

ฮีทสโตรก

การปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคฮีทสโตรก คือ ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ก่อนออกจากบ้าน ในวันที่มีอากาศร้อนจัด ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีอ่อน โปร่ง ไม่หนา น้ำหนักเบา และสามารถระบายอุณหภูมิความร้อนได้ดีและป้องกันแสงแดดได้ และหากต้องอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนหรือออกกำลังกลางสภาพอากาศร้อน ควรดื่มน้ำ ให้ได้ชั่วโม […]
30/04/2019

ปลัดสรนิต แจงความคืบหน้าและนโยบายการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

29 เมษายน 2562 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึง พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Ministry of Higher Education Science Research and Innovation) หรือ อว. ว่า อว. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับก […]
02/05/2019

ประชุมการพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรด้วย วทน.

เมื่อเวลา 9:30 น. วันที่ 2 พ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมเชียงดา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค จัดการประชุมเชิงปฏิบัต […]