ประชุมการพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรด้วย วทน.

ปลัดสรนิต แจงความคืบหน้าและนโยบายการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
30/04/2019
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนชื่อใหม่
02/05/2019

เมื่อเวลา 9:30 น. วันที่ 2 พ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมเชียงดา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรด้วย วทน. : การจัดทำฐานข้อมูลสับปะรดรายแปลง Agri-North” ในการประชุมครั้งนี้เป็นวางแนวทาง พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลสับปะรด ฯ ตามพื้นที่เป้าหมายโครงการ ฯ ใน 4 จังหวัดของภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก เครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (คลินิกเทคโนโลยี) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 2,222 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *