2,129 total views,  37 views today

19/04/2024

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาและรับฟังการบรรยาย ภายในงาน INTERMACH 2024

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาและบรรยาย ภายในงาน INTERMACH 2024 ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง MR220 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและน […]
19/04/2024

อว. ขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร เปิดตัวโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย”

วันที่ 11 เมษายน 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีการจัดประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” ภายใต้นโยบายการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านอาหาร โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตก […]
22/04/2024

พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา เปิดงานประชุมฯ โครงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2567 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) โดยกลุ่มประสานเครือข่าย อว.ในภูมิภาค ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างการรับรู้และเครือข่ายความร่วมมือภายใต้โครงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กั […]
25/04/2024

สป.อว. จัดประชุมคณะทำงานจัดตั้ง อว.จังหวัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดตั้ง อว.จังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สวทช. (โยธี) โดยมี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียงธ […]