901 total views

07/11/2023

เจ้าหน้าที่ อว. ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสารแซนโทน (ปรับปรุงสำหรับบดวัสดุทางทะเล)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของเครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสารแซนโทน (ปรับปรุงสำหรับบดว […]
07/11/2023

กปว. พร้อม TGI ร่วมลงพื้นที่ติดตามเครื่องล้างขมิ้นชันเพื่อการแปรรูปสำหรับชุมชน

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการพัฒนาระดับชุมชน ที่มีการขยายผลจากเครื่อ […]
09/11/2023

ผอ.กปว. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม R2M Bootcamp ครั้งที่ 11 ภายใต้โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 2566 (Research to Market: R2M 2023)”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม R2M Bootcamp ครั้งที่ 11 ภายใต้โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 2566 (Research to Market: R2M 2023)” ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผ่านระ […]
15/11/2023

สป.อว ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M 2023) ครั้งที่ 11 ระดับภูมิภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ดร.ทินกร รสรื่น ผู้แทนกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M 2023) ครั้งที่ 11 ระดับภูมิภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉ […]