1,803 total views

04/04/2023

รมว.“เอนก” ประชุม อว.ส่วนหน้า ตอกย้ำความสำเร็จใช้วิทยาศาสตร์สร้างรายได้ต่อหัวประชาชนสูงขึ้นพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

“รมว.เอนก” ประชุม อว.ส่วนหน้า ตอกย้ำความสำเร็จใช้วิทยาศาสตร์สร้างรายได้ต่อหัวประชาชนสูงขึ้นพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เกิดอาชีพที่หลากหลาย สั่งเดินหน้าฟื้นฟูศิลปะ สุนทรียะ และอารยะแบบดั้งเดิมกลับคืนมา เพราะจะทำให้เมืองสวยขึ้น จังหวัดดีขึ้น ด้านปลัดกระทรวง อว. ชี้โครงการ U2T ผลงานชิ้นโบว์แดงของ อว […]
19/04/2023

เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและส่งมอบเครื่องจัดเรียงแบบอัตโนมัติแบบประหยัดพื้นที่ ณ บริษัท อีเทอร์นอลไรส์ ออโตเมชั่น จำกัด เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

วันที่ 11 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเครื่องจักร โครงการพัฒนาเครื่องจัดเรียงแบบอัตโนมัติแบบประหยัดพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามาร […]
19/04/2023

สป.อว ร่วมกับ TGI ลงพื้นที่ติดตามเครื่องล้างและคัดขนาดละมุดระบบกึ่งอัตโนมัติ ณ วิสาหกิจชุมชนละมุดตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ กปว. สป.อว. ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาเครื่องล้างและคัดขนาดละมุดระบบกึ่งอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ที่สร้างประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่ […]
24/04/2023

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการสัมมนา เรื่อง “ถอดบทเรียนงานพัฒนาผลงานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องจ่ายออกซิเจนท่ามกลางกระแสความต้องการในช่วงการระบาด COVID-19 และแง่มุมเชิงเทคนิคเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น.

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมกับโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ากองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั […]