5,369 total views

15/01/2019

เมื่อฝุ่น PM2.5 กำลังกลับมา

  PM2.5 คืออะไร และทำไมจึงสามารถก่อมะเร็ง ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน คือ มลพิษฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ กล่าวคือ เล็กจนสามารถเล็ดลอดขนจมูกเข้าสู่ร่างกายได้ และมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดเม็ดเลือด (5 ไมครอน) ดังนั้นฝุ่นพิษจึงสามารถเข้าสู่เส้นเ […]
15/01/2019

🔸วท. เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,575 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดีเดย์เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซีไอ (EECi) พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสําอางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เมืองนวัตกรรมอาหารและศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพพร้อมยกระดับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีเป็นฐา […]
16/01/2019

🔹กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง เปิดรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์!! เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2562”

🔹 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพี่อการเกษตร ประจำปี 2562” รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 650,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง […]
21/01/2019

กิจกรรมการสร้างทีมเวิร์คหรือ Team bulding ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

17-19 มกราคม 2562 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการสร้างทีมเวิร์คหรือ Team bulding ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมี ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เกียรติอยู่เป็นกำลังใจและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบุคลากร สส […]