🔹กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง เปิดรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์!! เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2562”

🔸วท. เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,575 ล้านบาท ภายใน 3 ปี
15/01/2019
กิจกรรมการสร้างทีมเวิร์คหรือ Team bulding ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
21/01/2019

🔹 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพี่อการเกษตร ประจำปี 2562” รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 650,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://createc.most.go.th/node/1547

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สมควรได้รับรางวัลตอบแทนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักประดิษฐ์ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 25 โดยเปิดกว้างในการรับผลงานสิ่งประดิษฐ์จากบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และระดับการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักประดิษฐ์เห็นความสำคัญของการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

 

มูลนิธิบัวหลวงสนับสนุนเงินรางวัลการประกวด ดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 150,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

รางวัลเชิดชูเกียรติ มี 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

 

หัวข้อการประกวด “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” หมายความถึง

1) สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องจักรกล/อุปกรณ์/ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักร หรือเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นหลัก

2) สิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตพลังงานและสามารถนำพลังงานไปใช้ในการเกษตรอื่น ๆ

3) เครื่องจักรกลสามารถนำไปจัดการกับสิ่งแวดล้อม หรือจะผลิตให้เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็ได้

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ มีดังนี้

1. เป็นผู้คิดค้นขึ้นเองหรือมีการดัดแปลงปรับปรุงต่อยอด

2. ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นหรือดัดแปลง โดยเฉพาะส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของการประดิษฐ์ ความคิดในการออกแบบโครงสร้าง และความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีที่ถูกต้อง

3. ศักยภาพของการนำเอาสิ่งประดิษฐ์ไปผลิตในเชิงพาณิชย์

4. ความพร้อม ความสะดวก ความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงผลกระทบต่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

สอบถามรายละเอียดโครงการได้ทุกวันทำการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02) 333 3949 , (02) 333 3924

สำนักงานมูลนิธิบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ) (02) 230 2560

 2,446 total views,  2 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *