2,685 total views

22/10/2022

ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการภายในงาน เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ในวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคเหนือ (ปค.ภาคเหนือ) โดย น.ส.รชนิศ ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ น.ส.เกศรัตน์ วิศวไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการภายในงาน เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10  […]
24/10/2022

ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผช.รมว.อว. มอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดพิธีมอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565 (Technology for Equipment and Machinery Awards 2022) ภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนโครงส […]
27/10/2022

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) มอบรถเครนเพื่อเก็บเกี่ยวไม้ผลต้นสูง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองฯ นายดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน วิศวก […]
24/11/2022

รายการวิถีวิทย์…พิชิตชุมชน EP 96 ศุกร์นี้พบกับ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (Center of Excellence on Hazardous Substance Management) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มาบอกเล่าความเป็นมาของศูนย์ กิจกรรม และผลงานวิจัย รับชมผ่าน >> https://bit.ly/3CKQo4G วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 15.00 – 16 […]