ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผช.รมว.อว. มอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565

ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการภายในงาน เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) มอบรถเครนเพื่อเก็บเกี่ยวไม้ผลต้นสูง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดพิธีมอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565 (Technology for Equipment and Machinery Awards 2022) ภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารสมาคมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นายปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย นายประสาร บุนฑารักษ์ เลขาธิการสมาคมเครื่องจักรกลไทย นายชัชนันท์ ถนอมวรสิน กรรมการและเหรัญญิกสมาคมเครื่องจักรกลไทย เข้าร่วมงาน
ณ ห้อง Krungthep 3-4 ชั้น 9 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมมือกับสมาคมเครื่องจักรกลไทยได้มีการจัดโครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เดิมใช้ชื่อว่า รางวัลเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณ ให้กับบริษัทคนไทยที่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มีความโดดเด่น สามารถผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความทันสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างชุมชนของผู้ผลิตเครื่องจักรกลในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

                รางวัลการประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565 แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 4 สาขา ได้แก่

สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

รางวัลชนะเลิศ รถเก็บเกี่ยวข้าวโพดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ซังและใบข้าวโพด)
โดย บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เครื่องจักรทำปุ๋ยหมัก
โดย บริษัท แอสโซซิเอชั่น ออฟ ทรี จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หนูนา หุ่นยนต์ทำนา
โดย บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด

สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

รางวัลชนะเลิศ ยูนิบอต
โดย บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติ (AGV & AMR)
โดย บริษัท ทริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครื่องห่อขนมจีบกึ่งอัตโนมัติ
โดย บริษัท เอ็นซี เบเกอรี่ อีควิปเมนท์ จำกัด

สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัลชนะเลิศ เครื่องย่อยเศษอาหารเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพขนาดครัวเรือนรองรับเศษอาหาร 5 กก./วัน
โดย บริษัท ที. ซี. เอ็ม. เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ควบคุมอัตโนมัติในฟาร์มและโรงงาน
โดย บริษัท จีอี เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ
โดย บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สาขาโปรแกรมสำเร็จรูป ภาคการผลิตและบริการ

รางวัลชนะเลิศ แพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม SMEs
โดย บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 แอพ ออลทิกเก็ท
โดย บริษัท แอพพลิเคชั่น ออน เน็ต จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตู้ออม
โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 2,673 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *