กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) มอบรถเครนเพื่อเก็บเกี่ยวไม้ผลต้นสูง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผช.รมว.อว. มอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565
รายการวิถีวิทย์…พิชิตชุมชน EP 96 ศุกร์นี้พบกับ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองฯ นายดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน วิศวกรอาวุโส สาธิตและมอบรถเครนเพื่อเก็บเกี่ยวไม้ผลต้นสูง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสุพจน์ อุดมจริยคุณ ปลัดอาวุโส อำเภอนายายอาม และนายประจำ เสมสฤษดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและตัดแต่งกิ่งใบของไม้ผลต้นสูงภายในสวนของเกษตรกร โดยรถเครนดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการเก็บเกี่ยว และบำรุงรักษาตัดแต่งกิ่ง ผูกกิ่ง และพ่นสารเคมีไม้ผลต้นสูง หรือผลไม้เศรษฐกกิจ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ เป็นต้น มีขนาดกว้าง 200 ซม. ยาว 4135 ซม. และสูง 250 ซม. ติดตั้งชุดแขนเครนกระเช้าแบบ Arial Lift สามารถหมุนทำงานได้รอบตัว 360 องศา ในรูปแบบการงอแขนที่มุม 90 องศา ที่ระยะความสูงของกระเช้าจากพื้น 7 เมตร รัศมีแขน 6 เมตร และยืดแขนตรง 180 องศา ที่ความสูงของกระเช้าจากพื้น 13 เมตร กระเช้าสามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณ 150 กิโลกรัม โดยมีระบบการควบคุมบังคับชุดแขนเครนให้ทำงานได้ทั้งด้านล่าง และด้านบนตัวโครงกระเช้า ทำให้มีความสะดวกในการปฎิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในพื้นที่สวนที่มีลักษณะพื้นที่ดินที่มีความลาดเอียงไม่มากนักได้ มีประตู เปิด-ปิด เข้า-ออกกระเช้าได้อย่างสะดวก และมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 2,666 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *