831 total views

02/06/2022

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบกึ่งอัตโนมัติ (ระยะกลาง)

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบกึ่งอัตโนมัติ (ระยะกลาง) ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน โด […]
06/06/2022

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปีพุทธศักราช 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว […]
13/06/2022

นักวิจัยโครงการปั้นดาว “สำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คว้ารางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูงสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ประจำปี 2565 ในงาน TRIUP Fair 2022

นักวิจัยโครงการปั้นดาว “สำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คว้ารางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูงสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ประจำปี 2565 ในงาน TRIUP Fair 2022           เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ […]
13/06/2022

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ Thailand Center of Excellence in Physics

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มีบทบาทหน้าที่พัฒนานักฟิสิกส์ให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล พร้อมทั้งสร้างศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถทำหน้าที่ประสาทวิชาและให้เทคนิคการเรียนรู้แก่เด็กไทยเพิ่มสูงมากขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาด้านฟิสิกส์ให้มีปริมาณและคุณภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศสู่การเ […]