516 total views

18/08/2020

ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ จำนวน 3 โครงการ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ หมู่บ้านแพทย์แผนไ […]
18/08/2020

“ดร.เอนก” เสนอ 5 แนวทางแก้ปัญหาชาติเร่งด่วนเห็นผลเป็นรูปธรรมใน 1 ปี

“ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงนโยบายเสนอ 5 แนวทางแก้ปัญหาชาติเร่งด่วน เพิ่มทักษะบัณฑิตจบใหม่ ให้ทุน 250,000 ทุนเรียนทักษะการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี 1 ปี จบแล้วเข้าทำงานโครงการบัณฑิตอาสาพร้อมเปิดโอกาสประชาชนระดมสมองหาโมเดลต้นแบบแก้ปัญหาประเทศ […]
18/08/2020

2 นักวิจัย อว. คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 400,000 บาท

วันที่ 17  สิงหาคม 2563 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แ […]
18/08/2020

อว. จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เนื่องในโอกาส “วันวิทยา […]