การประชุมเรื่อง การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสรุปงานเด่นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

มติครม.ให้วันที่ ๓ มิถุนายน เป็นวันหยุด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

เมื่อ วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสรุปงานเด่นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
โดย ศวภ.1 ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน (คสป.) ในด้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ใน 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มลำไย และกลุ่มผ้าทอ โดยทั้งนี้ ศวภ.1 พร้อมด้วยทั้งหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วมกันวางแนวทางการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาเพื่อใช้การดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนฯ ของ คสป. ดังนี้ กลุ่มลำใยนำเรื่องจัดการมาตรฐานแปลงปลูก (GAP) ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และเรื่องกระบวนการผลิตและการแปรูปให้ได้มาตรฐาน GMP ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ และในส่วนของกลุ่มผ้าทอนำเรื่องเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนสีธรรมชาติบนผ้าการเคลือบน้ำยานาโนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ ต่าง ๆ ให้กับผ้าทอ และรวมถึงการจัดการและออกแบบ ตัดเย็บ แฟชั่นดีไซน์สำหรับผ้าทอพื้นเมือง ดำเนินการโดย สวทช.

 1,375 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *