กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

การประชุมเรื่อง การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสรุปงานเด่นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยงานพันธมิตรในเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ผนึกกำลังจัดกิจกรรม “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบคล้ายวันก่อตั้งเทคโนธานี เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ประกอบการ มาเรียนรู้นำผลงานไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การประกอบธุรกิจ หวังสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กิจกรรม เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้เรียนเชิญ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นความสำเร็จในการบูรณาการดำเนินงานของ 7 หน่วยงานในพื้นที่เทคโนธานี ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งมีศักยภาพในการสร้างความตระหนักเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เสริมแกร่งผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน Startup ให้มีศักยภาพด้านการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการวิจัยฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ERTC กับการสร้างป่านิเวศเพื่อลดฝุ่น PM.2.5 ในความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้งานวิจัยป่านิเวศกับการลดปริมาณ PM.2.5 ทั้งนี้ PM.2.5 เป็นวิกฤติมลพิษทางอากาศใกล้ตัว เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในรถยนต์ การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากการศึกษาวิจัยพบว่าป่านิเวศสามารถช่วยลด PM.2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เปิดอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ : ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานหนึ่งเดียวในอาเซียน ในความรับผิดชอบของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน แบบบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเปิดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวัน-เวลาราชการ

“…กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ (อว.) ร่วมกับพันธมิตรในการจัดงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมทุกภาคส่วน ผลงานและการบริการซึ่งหน่วยงานในเทคโนธานีได้สร้างสรรค์และสั่งสมองค์ความรู้ขึ้นมานั้น ได้มีการนำไปใช้ได้จริงในภาคสนาม ก่อเกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าให้กับประเทศมากว่า 30 ปี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของเรานั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เรามีความยินดีและขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน…” รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กล่าวสรุป

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” (วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) สามารถแสดงความจำนงโดยการลงทะเบียนเยี่ยมชมล่วงหน้าได้ที่ www.technothani.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และรับของที่ระลึก ณ จุดอำนวยการอาคารมาตรธำรง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2577 9000 ในวันและเวลาราชการ

 887 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *